9 typer av högkänslighet (svenska)

Högkänslighet kan yttra sig på många olika sätt. Man kan vara sensibel/lättpåverkad inom alla dessa områden eller bara några.

Denna uppdelning i olika typer av känslighet kommer inte från Elaine Aron utan huvudsakligen från Kazimierz Dabrowski, skrivet som vägledning för föräldrar och lärare med inriktning på särskilt begåvade barn men kan även appliceras på vuxna, som jag här kompletterat med ytterligare punkter, både egna och andras.

Typer av högkänslighet, intensitet eller överexaltering (* = Dabrowskis):

Fysisk
Sensorisk*
Psykomotorisk*
Emotionell*
Empatisk
Intellektuell*
Fantasimässig*
Kreativ
Extrasensorisk

1. Fysisk sensibilitet

Känslig kropp. Känsligheten kan variera mellan individer och med dagsform, miljö och tidpunkter i livet, och alla med känslig fysik är inte känsliga för samma saker. Man kan också vara extra känslig för interoceptiva (inomkroppsliga) signaler såsom hunger, törst, trötthet, nödighet, blodsockernivå mm och ha svårt att skjuta upp tillfredsställandet av dessa då signalerna blir så starka och effekten så intensivt plågsam om man ignorerar dem.

2. Sensorisk sensibilitet

Det främsta tecknet är ökad medvetenhet om de exteroceptiva sinnena: syn, lukt, smak, känsel och hörsel. Barn med en dominerande sensorisk överreaktivitet kan bli sjuka av lukten av vissa livsmedel eller kanske inte gillar gå på vissa underlag, t ex gräs eller golv med nakna fötter. Njutningen de upplever av smaken eller texturen i vissa livsmedel kan locka dem att äta för mycket. Alla högkänsliga är inte nödvändigtvis känsliga inom alla sinnen utan ofta är det ett eller några som är extra känsliga.

3. Psykomotorisk intensitet

Det främsta tecknet är ett överskott på energi. Barn med dominerande psykomotorisk överreaktivitet kan ofta förväxlas med ADHD eftersom egenskaperna är likartade. (HSS?)

4. Emotionell intensitet

Det främsta tecknet är exceptionellt emotionell känslighet. Barn med en stark emotionell hyperreaktivitet tros ibland felaktigt ha bipolär sjukdom eller andra emotionella problem och störningar. Detta är personen om vilken andra säger “h@n är för känslig för sitt eget bästa.”

Föräldrar kan få bättre förståelse för sina barn genom att matcha barnets beteende mot egenskaperna för dessa hyperreaktiviteter. Säger man till ett känslomässigt sensitivt barn att bara ignorera när andra retas så blir det ett omöjligt råd för barnet att följa. Att förstå vad som ligger bakom ett beteende kan att hjälpa föräldrar att bättre bemöta beteendet.

5. Empatisk sensibilitet

6. Intellektuell intensitet

Vanligt hos begåvade barn. Kännetecknas av ständigt aktivt sinne. Barn som är intellektuellt överaktiva tycks tänka hela tiden och vill ha svar på djupa frågor. Ibland kan deras behov av svar ställa till det i skolan i skolan när ifrågasättande av läraren kan verka respektlöst utmanande.

7. Välutvecklad fantasi

Det främsta tecknet är fritt spelrum för fantasin. Den livliga fantasin kan få dem att visualisera den sämsta möjligheten i alla situationer. Det kan hindra dem att våga ta chanser och att engagera sig i nya situationer.

8. Kreativ intensitet

Att ha en kreativ läggning som kan ta sig uttryck genom konstnärligt skapande men även inom andra områden, t ex forskning, uppfinnande, hantverk, IT, odling eller problemlösning.

9. Extrasensorisk sensibilitet

Förmåga att uppfatta mer än med de vanliga sinnena (kontroversiellt). Något eller några av följande:

***

Ur artikel om Dabrowski av Else-Marie Bruhner (som tyvärr verkar vara borttagen från nätet): http://www.hsperson.se/93601.html

“Dabrowski identifierade också fem medfödda “intensiteter” som han kalladeoverexcitabilities (OE) eller överexalteringar (ÖE). Dessa intensiteter tas ofta upp i sammanhang som berör ämnet särbegåvning. Dagens forskning visar emellertid att ÖE inte är ett kriterium för särbegåvning. Det finns många personer med hög IQ som inte har någon av dessa överexalteringar men dessa är helt klart vanligare hos särbegåvade personer än hos gemene man. ÖE är heller inte unikt för särbegåvade personer. Också högkänsliga kommer att till olika grad känna igen sig i en eller flera av dem:psykomotorisk, sensorisk, intellektuell, imaginell (föreställnings-) och känslomässig. Enligt Dabrowski är dessa ÖE alltså medfödda och förankrade i nervsystemet, vilket innebär en ökad mottaglighet för yttre stimuli. Han kallade dem ‘en tragisk gåva’, eftersom individer med en särdeles utvecklad medfödd känslighet (vad vi kallar högkänslighet) upplever allting i livet med större intensitet och är benägna att ha återkommande och svåra kriser.”

***

Källor:
https://www.verywell.com/dabrowskis-overexcitabilities-in-gifted-children-1449118
http://www.hsperson.se/
http://www.harryhong.com/HSB/default.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Sense#Other_internal_senses
http://www.psychicbutsane.com/empathy/signs-that-you%E2%80%99re-an-empath
https://sv.wikipedia.org/wiki/Extrasensorisk_perception
Egna iaktagelser och kompletteringar

Advertisements
%d bloggers like this: